anlamına gelen

1. meant (adj.) 2. meant to (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • kantarlı — sf., argo Ağır sövgü anlamına gelen kantarlı küfür, ağır bir biçimde sövmek anlamına gelen kantarlıyı savurmak deyimlerinde geçen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Amentü — is., din b., Ar. āmentu Arapça inandım anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan Allah a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tan geldiğine inanma yı dile getiren söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • avisto — is., tic., İt. a vista Ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve görüldüğünde anlamına gelen bir terim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bas bas — zf. Bağırmak fiili ile yüksek sesle bağırmak anlamına gelen bas bas bağırmak deyiminde kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • besmele — is., Ar. besmele Esirgeyen ve bağışlayan Allah ın adı ile anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Y. K. Beyatlı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller besmele… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fink — is., tkz. Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek anlamına gelen fink atmak deyiminde geçen bir söz Senin derdin İstanbullarda fink atmak, ben buna aracı olamam. A. Ağaoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • galvaniz — is., tek., Fr. galvanise Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bir bakır levhanın batırıldığı altın, gümüş veya platin banyosu anlamına gelen galvaniz banyosu teriminde geçen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ham hum — is. Belirsiz, önemsiz, boş birtakım sözler söylemek anlamına gelen ham hum etmek, düzenle veya el çabukluğu ile yapılan, kimsenin akıl erdiremediği iş anlamındaki ham hum şorolop deyimlerinde geçen bir söz Ham hum edip durdu, ne dediği… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • iki tek — İçki içmek anlamına gelen iki tek atmak deyiminde geçer El âlem huzurunda fütur etmeden akıllarına estiği zaman gelir, iki tek atarlar. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ne — 1. Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu 2. zm., yi 1) Hangi şey 2) Her şey Ne görse ister. Kimin nesi varsa. Ne isterse yapar. 3) Birçok şey Neler söylüyor? İnsan aklı neler keşfediyor? 4) sf. Hangi Güzel heykel, ne yandan bakarsan,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ramak — is., Ar. ramaḳ Bir şeyin olmasına çok az kalmak anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer Gerçekten deli olmama ramak kalmıştı. A. Mithat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.